ข้อคิดประจำสัปดาห์

ข้อคิดประจำสัปดาห์ วันอาทิตย์ 27 ธันวาคม 2020

ให้เราทนจนถึงที่สุด
ศจ.ธนิต โอศิริไพบูลย์


มัทธิว 24 : 11-13 – ผู้เผยพระวจนะปลอมหลายคนจะเกิดมีขึ้น และล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไป ความรักของคนส่วนมากจะเยือกเย็นลง

เพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไป แต่ผู้ใดทนได้จนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอด (ฉบับ 1971)

พระเยซูคริสต์เจ้าได้พยากรณ์ไว้ก่อนที่พระองค์จะพูดตอนนี้ว่า จะมีเรื่องราวเช่นสงคราม ความอดอยาก หรือปัญหาด้านอื่นเกิดขึ้น และ เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ทุกเวลา ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของโลกแล้ว เหตุการณ์ก็เป็นอย่างนั้นจริง ๆ ปัจจุบันความร้ายแรงยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ยาเสพติดที่ดูเหมือน จะเพิ่มมากขึ้น และที่สุดก็เป็นโรคโควิด-19 ที่คร่าชีวิตคนทั่วโลกไปมากมาย ทำให้สงสัยจริง ๆ ว่า พระเยซูกำลังจะเสด็จมาแล้วกระมัง

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะเตือนสติลูกหลานและพวกเราด้วยกันเองว่า เราควรจะยืนอยู่ตรงจุดไหน เมื่อพระเยซูเสด็จมาจริง ๆ และในการที่เราจะยืนหยัดให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านั้นเราจะต้องทำอะไร หรือทำอย่างไรบ้าง ซึ่งดูเหมือนว่าที่สำคัญที่สุดนั้นคือ เราต้องมีความอดทน เราจะต้องไม่หลงตามกระแสสังคมที่มักจะให้ความนิยมกับสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นส่วนมาก เราจะต้องยืนหยัดทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ เพราะความอดทนเป็นคุณลักษณะสำคัญของคนที่มีความเชื่อที่แท้จริง

หนังสือกาลาเทียบทที่ 5 ข้อ 22 บอกว่า ความอดทนหรือความอดกลั้นใจเป็นผลของ พระวิญญาณ หนังสือ โคโลสี บทที่ 1 ข้อ 11 บอกว่าให้เรามีความทรหดอดทนไว้นานด้วยความยินดี ซึ่งน่าจะเป็นหัวใจสำคัญประการหนึ่งในการดำเนินชีวิตภายใต้ร่มพระคุณและความรักของพระเจ้า ถ้าเราทำได้ ก็ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้ว

ขอพระเจ้าทรงนำครับ

พิมพ์ อีเมล