ข้อคิดประจำสัปดาห์

ข้อคิดประจำสัปดาห์ วันอาทิตย์ 20 ธันวาคม 2020

วันเกิดที่จุดเทียน
คศ.วิทวัส ธรรมมา

 

เป็นธรรมเนียมทั่วไปสำหรับวันเกิด ที่จะร้องเพลงอวยพร “Happy birthday to you”

แล้วเจ้าภาพก็จะเป่าเทียน ตามมาด้วยเสียงปรบมือ หรือโห่ร้องด้วยความชื่นชมยินดี แต่น่าแปลกสำหรับวันเกิด หรือวันประสูติของพระเยซูคริสต์ คริสตชน ทั่วโลกต่างเฉลิมฉลองโดยไม่เป่าเทียน ในทาง ตรงกันข้าม เราต่างจุดเทียน แล้วร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดี

“เราทั้งหลายเป็นแสงสว่าง” พระเยซูคริสต์ตรัสสอนว่า “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้” (มธ. 5:14 [TBS1971]) คำสอนนี้ประกอบด้วยภาพพจน์ 2 ด้าน คือ เราทั้งหลายที่เป็นความสว่าง และ “นครซึ่งอยู่บนภูเขา” หากจินตนาการตามเหตุการณ์ นี่เป็นส่วนหนึ่งของคำเทศนาบนภูเขาที่อาจเป็นเนินเขามะกอกเทศ ขณะที่พระเยซูคริสต์กำลังตรัส “นครซึ่งอยู่บนภูเขา” จึงอาจเล็งถึง กรุงเยรูซาเล็ม อีกนัยหนึ่งคือ พระนิเวศน์ หรือแผ่นดินของพระเจ้าที่เป็นแหล่งแห่งความสว่าง ดังนั้น ที่เราสามารถเป็นความสว่างได้ก็เพราะแสงจากพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นดั่งนครบนภูเขาที่แท้จริง ได้สะท้อนมายังชีวิตของเราทั้งหลาย

ตลอดช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จ (Advent) เราทั้งหลายอาจประสบ หรือมีความรู้สึกที่หลากหลายแตกต่างกันตามอัตภาพ ความชื่นชมยินดี ภาวะหนี้สิน ความหวาดกลัวโรคระบาด ความเจ็บป่วยที่ไม่พึงประสงค์ หรือความเหน็ดเหนื่อยจากภาระการงาน ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใด จงตระหนักว่า คริสต์มาสเป็นวันเกิดที่จะต้องจุดเทียนเพื่อให้เกิดความสว่าง และแม้เราจะไร้แรง พระเยซูคริสต์ก็จะทรงเป็นแสงให้กับเราทั้งหลาย “ไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หัก และไส้ตะเกียงที่ลุกริบหรี่อยู่ท่านจะไม่ดับ ท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปด้วยความสัตย์จริง” (อสย. 42:3 [TBS1971])

ในเวลาเดียวกัน เมื่อเรามีแสงสว่างในตัว จงสำแดง หรือจุดแสงนั้นให้กับคนที่อยู่ในความมืดมิด สังคมโลกของเราก็เปรียบเสมือนปราสาทโบราณหลังใหญ่ เก่าแก่และทรุดโทรม แต่สิ่งที่จะช่วยให้ปราสาทนั้นสวยงามคือ การจุดเทียน หรือตะเกียงในทุกห้อง ทุกส่วน และทุกมุม พระเยซูคริสต์อาจไม่ทรงเคยเป่าเทียน เสวยเค้ก หรือฉลองวันเกิด สิ่งเหล่านั้นไม่จำเป็นสำหรับพระองค์ เพราะพระองค์ไม่ได้ประสูติมาเพื่อจะรับของขวัญ แต่ทรงลงมารับสภาพมนุษย์เพื่อเป็นของขวัญแก่เราทั้งหลาย และอีกหลายคนที่ยังรอคอยข่าวดีนี้ จงฉลองวันเกิดของพระองค์ด้วยการจุดเทียน และส่องสว่างอย่างไม่หยุดยั้ง

“ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่” (ยน. 1:5 [TBS1971])

พิมพ์ อีเมล